top of page

תרומה, תמיכה וקידום

Image by Chungkuk Bae

בכדי להתקיים ועל מנת שנוכל להקים מרכזים נוספים, אנחנו זקוקים לעזרתכם. כיום משרד הרווחה מממן פחות ממחצית עלות המרכז, והיתר מכוסה באמצעות תרומות. כל תרומה תעזור לנו להגיע לעוד צעירים עם צרכים מיוחדים ולאפשר להם חיים של שמחה ומשמעות.

תרומה בהעברה בנקאית

קוד מוסד 48025

בנק מזרחי, סניף 422
חשבון 592913
שיר"ה-שרותי התפתחות לאנשים עם צרכים מיוחדים

תרומה ב- Giveback

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46  לפקודת מס הכנסה.

bottom of page