top of page

החזון שלנו

יש לנו חלום שבו בכל מוסד אקדמי בישראל יוקם מרכז לצעירים עם צרכים מיוחדים, כך שלאלפי צעירים שיושבים היום בבית או במפעלי תעסוקה, יהיה סוף סוף מקום ללמוד, לעבוד ולחיות בו בשמחה. 
 
אנו מאמינים שלכל אדם יש זכות לחיים של כבוד, לחופש בחירה ולתחושת משמעות. זו חובתנו כחברה לעשות כל מאמץ בכדי לבנות גשרי תקשורת גם היכן שזו מאתגרת, על מנת ולהבין את רצונותיו וצרכיו של האדם עם הצרכים המיוחדים, ולפעול בשיתוף עימו.

יוצרים במרכז שירה

בכל גיל ועם כל מוגבלות אפשר להמשיך ללמוד ולהתפתח 

 

ללימודים והתפתחות אין מגבלת גיל, והם ממשיכים גם אחרי סיום התיכון. אנחנו מתאימים את התכנית לצרכים של האדם ומשלבים בה כמה שיותר יצירתיות והקשבה: יש מי שטוב להם ללמוד באמצעות מוסיקה ואמנות, ואחרים צריכים ספר וצבעים. אנחנו מחפשים בכל יום את הדרך שתתרום להם ולהמשך דרכם, וגם בודקים את עצמנו ומוודאים שהתכנית תורמת להתפתחות האישית והחברתית, לביטחון האישי ולתחושת השותפות בסביבה הקיימת.

תעסוקה ירוקה וחדשנות מעניקות משמעות 

 

תעסוקה מכבדת תורמת לפיתוח כישורים אישיים וחברתיים, ולביטחון העצמי של האדם, וגם מאפשרת לו לתת ערך למכללה ולסביבה שבה הוא חי. התעסוקה במרכז מותאמת ונעשית בהתאם לרצונו של הסטודנט המיוחד ובולטת בתוכה התרומה לסביבה הירוקה במכללה ולקהילה - באמצעות גינון ויערות מאכל, מחזור ואופנה בת-קיימא. מודלים של כלכלה ירוקה נמצאים בצמיחה, ואיתם המחקר והיצע התעסוקה בתחומים אלו. בכך המרכז מכין את הסטודנטים לאפשרויות תעסוקתיות עתידיות.

גננות וטיולים בטבע במרכז שירה
שיר וענת.jpeg

המטפלים והמדריכים הם הנכס הגדול ביותר שלנו, וגם להם מגיע להתפתח ולעבוד בביטחון

 

אדם הבוחר לעבוד במרחב טיפולי וביחד עם אנשים עם צרכים מיוחדים זקוק להכשרה, לליווי קבוע וכמובן לשכר ותנאי עבודה מכבדים. כך יוכל להמשיך לפעול לאורך שנים, להתחדש וללמוד, ולהעניק את הטיפול הטוב ביותר שהסטודנטים המיוחדים שלנו זקוקים לו. צוות המרכז כולל אנשי מקצוע מתחום החינוך המיוחד והטיפול הפרא-רפואי, פסיכולוגים ומטפלים בספורט, אמנות ומוסיקה, כולם עוברים הכשרה מתאימה וזוכים לליווי שוטף על מנת להתמודד עם אתגרי היום יום.

נותנים ומקבלים מהקהילה 

 

כמו שמגיע לאדם עם הצרכים המיוחדים להיות חלק מהקהילה - גם לקהילה מגיע להיות מגוונת, מכילה ומלאת אמפתיה.

לחיים בקהילה מגוונת, משלבת ומכילה יש ערך עצום: חבריה מפתחים רגישות חברתית, לומדים להתמודד עם סיטואציות מורכבות ולבנות גשרים גם אל מי ששונה מהם, ומפתחים אמפתיה וכושר מנהיגות. כל אלה בונים קהילות חזקות יותר. אנחנו מפתחים פעילויות מגוונות לשילוב בקהילה המקומית במטרה לבנות לעתיד סביבה בת-קיימא לסטודנטים המיוחדים ולחברי הקהילה כולה. מרכז שיר״ה פועל בשיתוף פעולה מלא עם הקמפוס וסביבתו, ומזמין סטודנטים במקצועות הטיפוליים להתמחות מקצועית והכשרה, וסטודנטים מן המניין להתנדבות בתמורה למלגות, ולפיתוח קשרים משמעותיים. 

למידת קיימות.jpeg
bottom of page